Nasze Działania

Wybrane działania podejmowane przez

Stowarzyszenie „Ex Dono”

W trakcie kilkuletniej działalności współpracowaliśmy z:

– Amnesty International

– Fundacją Mam Marzenie

– Europejskim Forum Studentów AEGEE

– Młodzieżową Radą Miasta Zielona Góra

– Zielonogórskim Towarzystwem Edukacyjnym CIVILITAS

– Towarzystwem J-elita

AKTUALNE AKCJE:

Ruch i spokój sposobem zachowania zdrowia psychicznego i fizycznego Zielonogórzan

  • zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Miasta Zielona Góra

Zapraszamy Zielonogórzan, z pierwszeństwem dla seniorów, do udziału w bezpłatnych usługach: cyklu zajęć praktycznych oraz wykłady dot. prowadzenia zdrowego trybu życia, pozwalających nabyć podstawowe umiejętności, których efektem będzie poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego. Zajęcia praktyczne odbywać się będą NA BAZIE JOGI w dwóch lokalizacjach:

  • w Zielonej Górze – Zawadzie (sala w Bibliotece) – w środy o godz. 15:00 (od 8.03.23r.)
  • w Zielonej Górze – Raculi (sala wiejska) – w czwartki o godz. 9:00 (od 16.03.23 r.)
    Prosimy o zgłaszanie się na numer telefonu Stowarzyszenia lub adres e-mail: ex-dono@tlen.pl z podaniem wieku.

LIFE-COACHING – dopasuj się do świata – on nie dopasuje się do Ciebie

Stowarzyszenie w grudniu 2022 r. rozpoczęło wsparcie osób chętnych do samorozwoju poprzez oferowanie bezpłatnej terapii z coachem w ramach sesji life-coachingu oraz coachingu somatycznego. Nastawiamy się głównie na cele związane z życiem osobistym. Zainteresowane osoby prosimy pisać na adres e-mail: ex-dono@tlen.pl celem uzyskania formularza zgłoszenia. Liczba miejsc ograniczona.

KONIEC WAKACJI OD ALIMENTÓW

Według danych z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor zalegle zobowiązania z tytułu alimentów na grudzień 2022 r. wynoszą 13,4 mld zł (wzrost od zeszłego roku o 4 mld zł), co ozbacza że alimentów nie płaci 278.624 rodziców.

Od początku roku szkolnego 2021/2022 nieustannie udzielamy nieodpłatnego wsparcia prawnego rodzicom dzieci uczęszczających do szkół, przedszkoli i żłobków oraz studentom w zakresie egzekucji alimentów pomoc prawna. Działanie kierujemy do mieszkańców całego Województwa Lubuskiego. Osoby posiadające wyroki sądu dotyczące alimentów, w tym osoby posiadające wszczęte postępowania egzekucyjne zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami pod nr tel. 577 77 20 31 (pon – pt godz. 9 – 14).

O szczegółach projektu nasi prawnicy adwokat Katarzyna Szulc-Błażków i radca prawny Marcin Pawlina mówili na antenie Radia Index – dostępne pod adresem strony Fb Radia Index: https://fb.watch/8cbWgWN9q7/

#STOPAROGANCJI

Akcja została rozpoczęta w czerwcu 2018 r. pod wpływem zgłoszeń, które docierały do nas. Stowarzyszenie wysłuchuje, wspiera, radzi. Ponieważ każdemu należy się szacunek. I o to będziemy walczyć. O godne traktowanie.

Organizowaliśmy lub współuczestniczyliśmy w organizacji takich akcji jak:

JOGA I TECHNIKI ODDECHOWE – AKTYWIZACJA I PROFILAKTYKA SENIORÓW Z GMINY ŚWIDNICA

Stowarzyszenie w listopadzie 2022 r. zrealizowało projekt „Joga i techniki oddechowe jako dobrostan seniora”. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Gminy Świdnica.

Seniorzy zamieszkali na terenie w/w gminy ćwiczyli jogę dla kręgosłupa, jogę klasyczną, poznwali w praktyce techniki oddechowe, elementy mindfulness etc. Z uwagi na duże zainteresowanie stworzono dwie grupy.

XXIII LUBUSKI TYDZIEŃ SENIORA

W ramach obchodów Lubuskiego Tygodnia Seniora proponujemy udział w następujących działaniach:

1/ 10.10.2022 r. – Świdnica – od 12 do 13:30 – Bezpłatne porady prawne (Hala Świdniczanka)

2/ 10.10.2022 r. – Zielona Góra – Zawada od 14:00 do 16:00 – Bezpłatne porady prawne (Biblioteka Publiczna w Zawadzie)

3/ 10.10.2022 r. – Zielona Góra – Zawada od  16:00 do 17:00 – Joga i relaksacja (zajęcia ruchowe)

4/ 19.10.2022 r. – Nowogród Bobrzański od 16:00 do 17:00 – Relaksacja i joga dla kręgosłupa; od 17:00 do 18:00 – Bezpłatne porady prawne (MGOKSiR Nowogród Bobrz.)

5/ 20.10.2022 r. – Stary Kisielin od 17:30 do 18:30 -Relaksacja i joga dla kręgosłupa (ZOK filia)

WAKACYJNE WSPARCIE PRAWNE PROFILAKTYKĄ WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO I WYRÓWNANIA SZANS

W ramach w/w projektu Stowarzyszenie „Ex Dono” zapraszało w okresie od 01.07 do 31.08.2022 r. MIESZKAŃCÓW POWIATU GRODZKIEGO ZIELONA GÓRA I ZIELONOGÓRSKIEGO, którzy z uwagi na swoją sytuację życiową, rodzinną, status materialny, stan zdrowia, wykształcenie itp. znajdowali się w trudnej sytuacji, do korzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego,  udzielanego przez adwokat Katarzynę Szulc – Błażków.

Zadanie publiczne było finansowane ze środków otrzymanych od: Województwo Lubuskie.

LETNIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE KONSULTACYJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW

Zadanie publiczne było współfinansowane ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego i było adresowane do MIESZKAŃCÓW POWIATU GRODZKIEGO ZIELONA GÓRA I ZIELONOGÓRSKIEGO, którzy w ramach projektu mieli prawo korzystania z bezpłatnego wsparcia udzielanego stacjonarnie i zdalnie (teleporada/wideoporada, zapytania drogą e-mail) przez:

– psychologa

– prawnika (poradnictwo społeczno-prawne)

– doradcę informacyjnego (udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych).

Projekt realizowany był w terminie od 4.07 do 31.08.2022 r.

AKTYWIZACJA I PROFILAKTYKA SENIORÓW Z GMINY ŚWIDNICA

Stowarzyszenie w czerwcu i lipcu 2022 r. realizowało projekt „Joga i techniki oddechowe jako aktywizacja seniorów i wsparcie w profilaktyce chorób”. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Gminy Świdnica.

Seniorzy zamieszkali na terenie w/w gminy odbywali zajęcia z jogi dla kręgosłupa, jogi klasycznej, technik oddechowych, elementów mindfulness etc.

Promocja projektu i zdrowego trybu życia – wywiady radiowe: https://zachod.pl/654975/zajecia-rehabilitacyjne-dla-seniorow-ze-swidnicy/?fbclid=IwAR20s1nu7w7efTt_xleLx2uxHe8c4yEqd3_wtDsgeBNCCyUjovW_uKl4bmA

oraz:

Co, jak i dlaczego 10.06.2022

WARSZTATY NT. PRZEMOCY DLA SENIORÓW

Stowarzyszenie jest przeciwne przemocy.

W związku z powyższyzm w maju i czerwcu 2022 r. realizowaliśmy projekt „Wzrost świadomości prawnej seniorów drogą do ochrony ich przed przemocą”. Odbiorcami były osoby 60+ mieszkający w Zielonej Górze lub powiecie zielonogórskim, które odbyły warsztaty nt. przemocy i cyberprzemocy w kontekście prawnym (jak rozpoznac przemoc, jak się ochronić, jak zgłaszać etc.):

  • Zielona Góra – Uniwersytet III Wieku
  • Zielona Góra – Klub Seniora Wrzos
  • Świdnica – Gminny Ośrodek Kultury
  • Zielona Góra – Zawada – Biblioteka Publiczna.

Zajęcia prowadziła adw. Katarzyna Szulc-Błażków.

ZADANIE PUBLICZNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD: WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

POMOC UKRAINIE

Stowarzyszenie jest przeciwne jakiejkolwiek wojnie.

W związku z napływem obywateli Ukrainy na teren naszego miasta przekazywaliśmy niezbędną pomoc rzeczową do miejsc zbiórek. Jezeli komuś łatwiej jest przekazać dary do naszej siedziby, to przekażemy je dalej.

Równolegle odbywamy szkolenia dotyczące aktualnych przepisów prawnych dot. uchodźców i uruchomimy pomoc prawną

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM: 21 – 25 LUTEGO 2022 ROKU

Stowarzyszenie dołączyło do akcji wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwami. W trakcie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, tj. w dniach 21-25 lutego 2022 roku istniała możliwość umówienia się na bezpłatne teleporady prawne.

ZDALNE PORADNICTWO SPOŁECZNO-PRAWNE FORMĄ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W IV FALI EPIDEMII KORONAWIRUSA

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego. W miesiącu grudniu 2021 r. w dni robocze udzielamy bezpłatnych zdalnych porad prawnych drogą teleporady, wideoporady lub elektroniczną, aby nie narażać na kontakt bezpośredni. Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych z powiatu grodzkiego m. Zielona Góra lub świebodzińskiego. Zapisy na porady pod nr telefonu Stowarzyszenia. Zapytania prawne w ramach porad prosimy kierować na adres e-mail Stowarzyszenia: ex-dono@tlen.pl.

Wywiad w Radio Świebodzin przedstawiający szczegóły projektu dostępny jest pod adresem: https://radioswiebodzin.pl/uwaga-mieszkancy-darmowe-porady-prawne-trwa-rejestracja/

XXII Lubuski Tydzień Seniora 11-16.10.2021 R.

XXII Lubuski Tydzień Seniora 11-16.10.2021 r.

Stowarzyszenie „Ex Dono” wzięło udział w obchodach XXII Lubuskiego Tygodnia Seniora, w których zaoferowało Lubuskim Seniorom bezpłatne uczestnictwo w następujących akcjach:

– 11.10.21 r. w godz. 13:45 – 15:45 Porady prawne dla Seniorów (Biblioteka Publiczna w Zawadzie ul. Zawada-Zielonogórska 62, Zielona Góra)

– 12.10.21 r. w godz. 16:00 – 17:30 Prelekcja dla Seniorów: SPADKI, DAROWIZNY, UMOWA DOŻYWOCIA, UMOWA OPIEKI, ODWRÓCONA HIPOTEKA (Uniwersytet III Wieku, al. Wojska Polskiego 9, Zielona Góra)

ZDALNE PORADNICTWO SPOŁECZNO-PRAWNE FORMĄ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DOBIE PANDEMII KORONAWIRUSA

Zadanie publiczne było współfinansowane ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego. W miesiącach VII-IX 2021 r. udzielaliśmy bezpłatnych zdalnych porad prawnych drogą teleporady, wideoporady lub elektroniczną, aby nie narażać na kontakt bezpośredni. Projekt adresowany był do osób niepełnosprawnych z powiatu grodzkiego m. Zielona Góra lub żagańskiego. Zapytania prawne w ramach porad  kierowane były na adres e-mail Stowarzyszenia lub telefonicznie.

PRAWNE ZDALNE WSPARCIE OSÓB STARSZYCH W DOBIE PANDEMII COVID-19 W OKRESIE WAKACYJNO- URLOPOWYM

Zadanie publiczne było współfinansowane ze środków otrzymanych od Województwa Lubuskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. W miesiącach VII-VIII 2021 r. udzielaliśmy bezpłatnych porad prawnych drogą teleporady, wideoporady lub elektroniczną, aby nie narażać na kontakt bezpośredni. Projekt adresowany był do osób w wieku 60+ z powiatu grodzkiego m. Zielona Góra lub świebodzińskiego.

PORADNICTWO SPOŁECZNO-PRAWNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CZASIE EPIDEMII COVID-19

Zadanie publiczne było współfinansowane ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego. W miesiącach IX-XI 2020 r. udzielaliśmy bezpłatnych porad prawnych drogą teleporady lub elektroniczną, aby nie narażać na kontakt bezpośredni. Projekt adresowany był do osób niepełnosprawnych z powiatu grodzkiego m. Zielona Góra lub nowosolskiego. Istniała również możliwość uzyskania elektronicznej wersji Informatora nt. praw osób niepełnosprawnych.

PACJENT ZNACZY CIERPIĄCY

Pacjent z łac. patiens – cierpiący, wg Słownika wyrazów obcych, Wydawnictwa Naukowego PWN, wyd. 1995 i nn. Dlatego też próbujemy przypomnieć, że pacjenci zgłaszający się o pomoc medyczną cierpią, czując ból i strach o swoje życie i zdrowie. Powinni jednak być świadomi swoich praw. Osobom chcącym je poznać udzielimy odpowiedniej pomocy.

A zaczęło się od zgłoszeń pacjentów zielonogórskiego Szpitala lub Ich Rodzin, które opowiedziały nam i Dziennikarzowi o swoich traumach. W TYM MIEJSCU DZIĘKUJEMY RED. PIOTROWI BAKSELEROWICZOWI ZA ODWAGĘ W PODJĘCIU TEMATU ORAZ RZETELNOŚĆ DZIENNIKARSKĄ; A TAKŻE RED. NACZELNEMU ARTUROWI ŁUKASIEWICZOWI ZA ODWAGĘ W PODJĘCIU TEMATU I POŚWIĘCENIU MU NALEŻYTEJ ILOŚCI MIEJSCA W WYDANIACH DRUKOWANYCH I ELEKTRONICZNYCH.

Artykuły z rozmów Dziennikarza z Pacjentami/Rodzinami – liczymy, że to pierwszy krok do lepszego:
http://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,24396894,mloda-kobieta-umiera-w-szpitalu-rodzina-oskarza-lekarzy.html
http://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,24528202,polamalem-sie-szpitala-w-zielonej-gorze-polecic-nie-moge-reportaz.html

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM: 18 – 24 LUTEGO 2019 ROKU

Stowarzyszenie dołączyło do akcji wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwami. W trakcie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, tj. w dniach 18-24 lutego 2019 roku istnieje możliwość umówienia się na bezpłatne porady prawne.

#STOPAROGANCJI

Akcja została rozpoczęta w czerwcu 2018 r. pod wpływem zgłoszeń, które docierały do nas. Stowarzyszenie wysłuchuje, wspiera, radzi. Ponieważ każdemu należy się szacunek. I o to będziemy walczyć. O godne traktowanie.

EDIT 2019! Temat jest niezwykle aktualny w momencie nagłośnienia problemu mowy nienawiści. Nowy projekt in progress.

MOJE PIERWSZE KROKI NA RYNKU PRACY JAKO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

To projekt Stowarzyszenia „Ex Dono”, rozpoczęty w czerwcu 2017 r., skierowany do osób niepełnosprawnych zrzeszonych w WTZ w Nowej Soli i Zielonej Górze. Wybrane grupy osób brały udział w warsztatach z doradcą zawodowym, uzupełnione przez prawnika w zakresie przepisów prawa pracy dla osób niepełnosprawnych. Zadanie publiczne było współfinansowane ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego. Środki otrzymano od Województwo Lubuskie-Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

OPIEKA PRAWNA OSÓB STARSZYCH

Od kwietnia 2017 r. rozpoczęliśmy realizację zadania publicznego OPIEKA PRAWNA OSÓB STARSZYCH, współfinansowanego ze środków publicznych otrzymanych od: Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
Projekt zakładał bezpłatne porady prawne dla mieszkańców powiatu zielonogórskiego i nowosolskiego, którzy ukończyli 60.rok życia.
W każdym miesiącu realizacji projektu odbyły się średnio trzy dyżury w różnych miejscach, tj. Zielona Góra, Zawada, Stary Kisielin, Nowa Sól.
Porady udzielane są przez adw. Katarzynę Szulc-Błażków z Kancelarii w Zielonej Górze (http://www.kancelarie.zgora.pl).

Udało się! TŁUMACZYMY SZTUKI NA MIGOWY!

05.10.2013 r. odbyła się PIERWSZA sztuka wystawiona na scenie Teatru Lubuskiego, która została symultanicznie przetłumaczona na język migowy przez naszą członkinię Dominikę Mroczek! Był to spektakl „Chory z urojenia” Molier’a.

Dzięki nawiązaniu współpracy z Teatrem Lubuskim, wszystkie Osoby Głuche miały możliwość zakupu biletów w cenie 10 zł/sztukę. Zaproszenie przygotowaliśmy w języku migowym:

http://www.youtube.com/watch?v=Vh2wOfQEq78

Gazeta Wyborcza przygotowała także obszerny artykuł o przedsięwzięciu, który w wersji elektronicznej dostępny jest pod adresem: http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35182,14724251,
Pierwszy_taki_spektakl_w_Lubuskiem.html

Na sztuce, wraz z opiekunami, obecnych było około 30 osób, które skorzystały z niniejszego przedsięwzięcia. Po spektaklu zostało Im umożliwione spotkanie z aktorami, co uwieńczono wspólną fotografią:

Mamy promesę dalszej współpracy z Lubuskim Teatrem, zatem na tak tłumaczone sztuki można liczyć częściej. Wszystkim osobom zaangażowanym w przedsięwzięcie ze strony Lubuskiego Teatru serdecznie dziękujemy.

Kontynuacja tematu osób chorych żywionych dojelitowo i finansowania systemu leczniczego w kraju.

Minęły lata odkąd rozpoczęliśmy udzielanie wsparcia osobom chorym na nieswoiste Zapalenie Jelita, a niestety niewiele zmieniło się w tym zakesie…

W 2010 r. zbieraliśmy podpisy przeciwko pomysłowi, by worki do leczenia żywieniowego przygotowywać mogły jedynie apteki i w gotowej formie dostarczać je chorym zamiast aktualnie funkcjonującej – zresztą bardzo dobrej dla chorych – praktyki przygotowywania je z półproduktów przez każdego z chorych. Któż bowiem bardziej zadna o – tak ważną w tym względzie – sterylność niż osoby przygotowujące żywienie dla samego siebie…

Mamy nadzieję, że cisza w tym temacie oznacza, że przygotowane argumenty przekonały pomysłodawców do wycofania się z zapowiadanej nowelizacji.

Problemy wokół tej szczególnej grupy osób chorych jednak nie ustalają. Obecnie zachęcamy do lektury artykułu „Bez kasy pod kosę?” opublikowanego na str. 65-66 Polityki nr 26 (wydanie na tydzień 27.06-3.07.2012 r.).

Osoby chętne do podjęcia działań w omawianym zakresie prosimy o kontakt z Mirką za naszym pośrednictwem lub bezpośrednio przez Polskie Stowarzyszenie Chorych Żywionych Pozajelitowo i Dojelitowo.

 „Migaj z nami” 

W latach 2011 i 2012 podjęliśmy działania upowszechniające ideę posługiwania się językiem migowym.
Problem niesłyszących powinien być zauważany. Być może przełomem okaże się wchodząca w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która od 1 kwietnia 2012 r. nakłada obowiązek zapewnienia osobom głuchym preferowanej przez nie formy porozumiewania się w sytuacji kontaktu. Obszarami, które zostały zobowiązane do wykonywania postanowień ustawy są m.in. administracja publiczna (urzędy), służby ratunkowo-interwencyjne (policja, straż pożarna, pogotowie) oraz jednostki ochrony zdrowia (szpitale, kliniki, przychodnie).
Stowarzyszenie „Ex Dono” czynnie promuje uczestnictwo w szkoleniach umożliwiających poznanie języka migowego zarówno w formie SJM (system językowo-migowy) jak i PJM (polski język migowy). Na terenie województwa lubuskiego szkolenia prowadzi m.in. Lubuskie Centrum Szkoleniowo-Doradcze www.lcsd.webmar.pl. Ponadto wspólnie z działającymi z nami tłumaczami, związanymi czynnie ze środowiskiem niesłyszących, planujemy organizację tłumaczeń spektakli w Teatrze Lubuskim, tak jak odbywa się to choćby w Teatrze Polskim w Poznaniu.

Zachęcamy do poświęcenia kilku minut i obejrzenia poniższego filmiku – nikt nie musi rezygnować z marzeń:

Projekt „Nowoczesny sprzedawca-kasjer”

To projekt szkoleniowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który zrealizowaliśmy w terminie od grudnia 2010 do stycznia 2011 r.

Skierowany był do osób bezrobotnych z gminy Nowogród Bobrzański. Przeszkoliliśmy 12 osób w zawodzie sprzedawca-kasjer.

Poniżej zdjęcie z realizacji projektu:

Celem szczegółowego zapoznania się z realizacją rezultatów prosimy przeczytać niniejszą informację.

Projekt „Nasz znak – dobry smak” 

To projekt szkoleniowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który zrealizowaliśmy w terminie od listopada 2010 do grudnia 2010 r.

Skierowany był do osób bezrobotnych z gminy wiejskiej Zielona Góra. Przeszkoliliśmy 15 osób w zawodzie pracownik gastronomii – kuchar, kelner. W ramach szkolenia uczestnicy odbyli praktykę zawodową w firmie cateringowej prowadzącej restaurację w Ośrodku Sportu i Rekreacji DRZONKÓW oraz w jednej z zielonogórskich restauracji.

Poniżej zdjęcie z zakończenia projektu:

Celem szczegółowego zapoznania się z realizacją rezultatów prosimy przeczytać niniejszą informację.

Projekt „Profesjonalna niania”

To projekt szkoleniowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który zrealizowaliśmy w terminie od października 2010 do listopada 2010 r. Skierowany był do osób bezrobotnych z gminy Kożuchów. Przeszkoliliśmy 10 osób w zawodzie: Opiekunka dziecięca. Projekt był odpowiedzią na zaawansowanie prac rządowych nad zmianą form opieki nad maluchami, w tym wprowadzenie zawodu niani. Celem szczegółowego zapoznania się z realizacją rezultatów prosimy przeczytać niniejszą informację INFORMACJA DLA SPOŁECZEŃSTWA

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z realizacji projektu:

Projekt „Innym się udało – spróbuj też”

15-miesięczny projekt promocyjno-informacyjny dla osób bezrobotnych z Województwa Lubuskiego zainteresowanych założeniem indywidualnej działalności gospodarczej, spółdzielni lub spółdzielni socjalnej. Dzięki wielu usługom, jak np. spotkania w powiatach, infolinia, punkt informacyjny, 468 osób podniosło swoją świadomość w zakresie formalno-prawnych możliwości założenia firmy, a także sposobów finansowania pomysłu, w tym bezzwrotnych dotacji nawet do 40tys. zł. Wszystkie rezultaty projektu zostały osiągnięte. Celem szczegółowego zapoznania się z realizacją rezultatów prosimy przeczytać niniejszą informację:INFORMACJA DLA SPOŁECZEŃSTWA

Przez jakiś czas funkcjonować będzie także strona internetowa projektu:www.sprobujtez.pl

Poniżej zdjęcia z realizacji projektu:

Projekt „Dasz radę – podnoszenie aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”

II edycja i projekt „Spróbuj – dasz radę”– Projekty zorganizowane w terminie 09.2009-01.2010r. skierowane do osób bezrobotnych z gminy Kożuchów i Nowogród Bobrzański – po 15 osób z każdej z nich. Dwumiesięczny cykl zajęć (teoria i praktyka w restauracji) przekazuje umiejętności zawodu Pracownik gastronomii – kucharz, kelner.

Projekty skierowane były do osób bezrobotnych z gminy Kożuchów i Nowogród Bobrzański. Z każdej z nich przeszkolone zostało po 15 osób w zawodzie Pracownik gastronomii – kucharz, kelner. Projekt dla gminy Kożuchów ruszył z początkiem września 2009 r., a dla gminy Nowogród Bobrz. z początkiem października 2009 r. Cykl 2-miesięcznych zajęć przewidywał miesiąc zajęć teoretycznych (gotowanie, podawanie potraw i obsługa kelnerska oraz zakładanie, finansowanie i prowadzenie firmy gastronomicznej) oraz miesiąc praktyk w renomowanej zielonogórskiej restauracji.

Poniżej przedstawiamy ulotki, które służyły do celów rekrutacji:

– Ulotka gmina Kożuchów

– Ulotka gmina Nowogród Bobrzański

Poniżej przedstawiamy informację o osiągniętych rezultatach obu projektów:

– Informacja gmina Kożuchów

– Informacja gmina Nowogród Bobrzański

Osoby zainteresowane zmianą kwalifikacji zawodowych lub ich podniesieniem prosimy o kontakt pod numer telefonu: 0-507-48-48-03.

Projekt „Dasz radę – podnoszenie aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”

To projekt szkoleniowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego I edycja odbyła się w terminie od 5 lutego 2009 do 30 czerwca 2009r. Skierowana była do osób bezrobotnych z gminy Kożuchów. Projektprzeszkolił po 10 osób w zawodach: Konserwator terenów zielonych i Pracownik gastronomii – kucharz, kelner. Zajęcia składały się z zajęć teoretycznych (40h) i praktycznych (60h). Część z Uczestników otrzymało oferty zatrudnienia lub stażu w miejscach, w których odbywali praktyki. 5 osób skorzystało z ofert. Rezultaty projektu przerosły zatem założenia, stąd w dniu 03 września 2009r. Prezes Stowarzyszenia „Ex Dono” podpisał umowę na organizację II edycji szkolenia dla bezrobotnych z gminy Kożuchów i organizację tożsamego szkolenia „Spróbuj – dasz radę” skierowanego do osób bezrobotnych z gminy Nowogród Bobrzański. Projekty ruszają jesienią 2009r. i przeszkolą po 15 osób w zawodzie Pracownik gastronomii – kucharz, kelner.

Pierwsza informacja dla opinii publicznej o rezultatach projektu została zamieszczona w artykule Gazety Lubuskiej napisanym przez Leszka Kalinowskiego i opublikowanym w wydaniu sobotnio – niedzielnym 2 – 3 maja 2009 r.:

Poniżej przedstawiamy Państwu informację o osiągniętych rezultatach projektu: Informacja dla społeczeństwa

DARMOWE SZKOLENIA AUTOCAD i NORMAPRO

1 kwietnia 2009 r. zakończyło się szkolenie II edycji w projekcie „Nowoczesna kadra techniczna” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podobnie jak w roku ubiegłym, wzięło w niej udział 10 osób zatrudnionych i zameldowanych w woj. lubuskim, które nabywały wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania inżynierskich programów: AutoCad i NormaPro. Ponadto uczyli się o kosztorysowaniu w zamówieniach publicznych i metodach wykorzystania technicznej wiedzy. Projekt kończy się 31 maja 2009 r. Dzięki pracom ewaluacyjnym jesteśmy w stanie stwierdzić, że osiągnęliśmy założone rezultaty- szczegółowe informacje poniżej. Pierwsze publiczne informacje o rezultatach II edycji pojawiły się w artykule p. Ewy Lurc opublikowanym w kwietniowym wydaniu miesięcznika „Życia Nad Odrą” nr 4 (71).

W związku z nieuzyskaniem dofinansowania na III edycję projektu, nie planuje się w chwili obecnej organizacji szkolenia w tym zakresie.

Poniżej przedstawiamy Państwu informację o osiągniętych rezultatach projektu:
INFORMACJA

Projekt NOWOCZESNA KADRA TECHNICZNA

To zakończony już dwuedycyjny projekt szkoleniowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymując od komisji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego trzecie miejsce (88,5 pkt.) w otwartym konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 8.1.1., zorganizowaliśmy szkolenie z zakresu obsługi programów komputerowych: AUTO CAD i NORMA PRO (wraz z zajęciami z kosztorysowania w zamówieniach publicznych). W sumie przeszkoliliśmy 20 osób posiadających zatrudnienie w sferze technicznej w województwie Lubuskim.W chwili obecnej nie planuje się wznowienia szkolenia.

Projekt MAM MARZENIE (2006- 2007)

Nawiązaliśmy kontakt z oddziałem lubuskim Fundacji Mam Marzenie, z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Proponowaliśmy stworzenie oddziału w Zielonej Górze, jednak decyzją centrali o jednym oddziale w jednym województwie, działania Stowarzyszenia ograniczyły się do pozyskiwania nowych wolontariuszy i spełniania marzeń chorych dzieci z Zielonej Góry i okolic. Wraz z Gorzowskimi członkami Fundacji udało nam się spełnić marzenie Oleńki, zakupując dla Niej wannę z hydromasażem.

Spotkanie o WOLONTARIACIE (2006)

Mające na celu rozpropagowanie tej szlachetnej idei odbyło się 04.12.2006r. w I LO w Zielonej Górze. Dzięki debacie i krótkim warsztatom udało się zachęcić do współpracy kilkoro młodych ludzi.

Projekt CONTROL ARMS (2005- 2006)

Udzielenie wsparcia akcji organizacji Amnesty International na temat kontrolowanego handlu bronią. W ramach naszych działań organizowane były pogadanki z młodzieżą na przedmiotowy temat. Ponadto zgodnie ze wskazaniami akcji Control Arms robiliśmy zdjęcia osobom udzielającym wsparcia tejże idei, przekazywane instytucji Amnesty International, która wykorzystywała je w pokojowym sposobie rozwiązania problemu.

Projekt J-ELITA (2005)

Miał na celu pomoc Polskiemu Towarzystwu Wspierania Osób z nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” w zbiórce podpisów pod petycją do Ministra Zdrowia w sprawie przywrócenia choroby Leśniowskiego- Crohna na listę chorób przewlekłych oraz wprowadzenia refundacji leczenia żywieniowego.

Akcja MIKOŁAJKI 2002

Zabawa mikołajkowa dla dzieci z najuboższych rodzin Zielonej Góry wybranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Finał, który odbył się w dyskotece STUDIO BAR poprzedziła zbiórka artykułów żywnościowych i zabawek.

Projekt RÓWNE SZANSE (2002- 2003)

Tworzył koalicję organizacji na rzecz tworzenia lokalnego programu stypendialnego „Równe szanse” dofinansowywanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie. Pod honorowym patronatem ówczesnej Prezydent Miasta Bożeny Ronowicz przeprowadzone zostały m.in. akcje: „1% od utargu” czy „Złotówka od wynagrodzeń”.